Bacan Niat Zakat Fitrah Untuk Diri Sendiri, Anak Dan Keluarga

Niat Zakat Fitrah Untuk Diri Sendiri, Anak Dan Keluarga – Pengertian zakat fitrah kemungkinan sudah banyak dimengerti oleh warga, terutama oleh umat Islam. Hal ini karena zakat fitrah merupakan kewajiban yang penting dijalankan oleh umat Islam di saat bulan suci Ramadhan datang. Zakat ini merupakan ibadah yang melengkapi kesempurnaan beribadah puasa pada bulan Ramadhan itu.
Pengertian zakat fitrah itu sendiri merupakan kewajiban buat mengeluarkan bahan makanan dasar yang besarnya udah dipastikan ialah 3 ltr atau sama dengan 2,5 kilo-gram. Bahan makanan dasar ini dapat berwujud beras atau bahan lain yang umum jadi makanan dasar warga di tempat.
Kewajiban ini berlaku untuk semuanya umat Islam yang udah baligh serta punya kapabilitas. Dan untuk mereka yang tidak memenuhi dua prasyarat itu, dibebaskan dari kewajiban bayar zakat fitrah ini.
Dari pengertian zakat fitrah itu, bisa disebut meskipun juga zakat fitrah ini harus hukumnya, tetapi ada pengecualian perihal siapa sajakah yang terserang kewajiban. Ada delapan group yang bebas kewajiban bayar zakat fitrah, sampai dikategorikan jadi group yang memiliki hak terima zakat fitrah itu.

Kelompok Yang terima Zakat

Dari pengertian zakat fitrah yang merujuk pada kewajiban keluarkan bahan makanan dasar untuk mereka yang bisa, membuktikan kalau maksud zakat merupakan share kesejahteraan dengan kelompok kurang bisa. Dalam ide zakat fitrah ini ada delapan kelompok yang digolongkan memiliki hak buat terima zakat. Ke delapan kelompok itu salah satunya merupakan :

  • Fakir, adalah group mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak punya kekayaan atau harta.
  • Miskin, adalah mereka yang punya pekerjaan serta harta, tetapi tidak bisa buat memenuhi kepentingan tiap hari.
  • Amil, sebagai group yang diakui serta bekerja buat mengurus dan membagi zakat.
  • Muallaf, merupakan group orang yang baru-baru ini mengaku kebenaran Islam serta masuk agama Islam.
  • Riqab, ialah budak yang berkehendak bayar pelunasan untuk memerdekakan diri mereka.
  • Gharim, merupakan orang yang punya hutang, di mana hutang itu dipakai buat kebaikan.
  • Sabilillah, adalah orang yang bertarung buat keperluan agama.
  • Ibnu sabil, adalah orang yang lagi diperjalanan atau musafir serta tidak punya cukup bekal. Perjalanan yang dijalankan juga tidak untuk terburukan atau kejahatan.

Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dibayar umat Islam pada bulan Ramadan sampai waktu sholat Idul Fitri datang. Waktu membayarnya, ada beberapa bacaan niat zakat fitrah yang bisa dibaca.
Niat zakat fitrah ini dibaca sama dengan orang yang mengeluarkannya. Semisalnya, niat zakat fitrah buat diri sendiri, niat zakat fitrah buat keluarga, niat zakat fitrah buat istri, sampai niat zakat fitrah buat anak.
Niat zakat fitrah dibaca waktu ingin memberi zakat fitrah itu pada orang yang memiliki hak terima zakat. Ada delapan group orang yang memiliki hak terima zakat ialah fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabillah, serta ibnu sabil.

Bacaan Niat Zakat Fitrah

1. Niat Zakat Fitrah Untuk diri Sendiri Serta Keluarga

Niat ini dibaca waktu keluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri serta keluarga sebagai tanggungan.
ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَنِّيْ ﻭَﻋَﻦْ ﺟَﻤِﻴْﻊِ ﻣَﺎ ﻳَﻠْﺰَﻣُنِيْ ﻧَﻔَﻘَﺎﺗُﻬُﻢْ ﺷَﺮْﻋًﺎ ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ
Nawaitu an ukhrija zakaatal fitri ‘annii wa ‘an jami’i maa tilzamunii nafaqoo tuhum syar’an fardhan lillahi ta’aala
Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardu karena Allah Ta’ala.”

2. Niat Zakat Fitrah Buat Orang Yang Diwakili

Niat ini dibaca waktu membayar zakat fitrah buat pihak lain.
ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ (…..) ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ
Nawaitu an ukhrija zakaatal fitri ‘an [ … ] fardhan lillahi ta’aala.
Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk… (sebutkan nama spesifik), fardlu karena Allah Ta’ala.”

3. Niat Zakat Fitrah Yang Dibacakan Suami Buat Istri

Niat zakat fitrah bisa dibacakan oleh suami di saat membayar zakat fitrah istri. Niat ini dibaca waktu suami ingin membayar zakat fitrah buat istri.
ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِﻋَﻦْ ﺯَﻭْﺟَﺘِﻲْ ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ
Nawaitu an ukhrija zakaatal fitri ‘an zaujatii fardhan lillahi ta’aala.
Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, fardu karena Allah Ta’ala.

4. Niat Zakat Firah Orangtua Buat Anak Laki Laki

Niat ini dibaca ketika orang tua ingin membayar zakat fitrah buat anak laki lakinya.
ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ﻭَﻟَﺪِﻱْ… ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ
Nawaitu an ukhrija zakaatal fitri ‘an waladii [ … ] fardhan lillahi ta’aala.
Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku [sebutkan nama], fardu karena Allah Ta’ala.

5. Niat Zakat Fitrah Orangtua Buat Anak Wanita

Niat ini dibacakan ketika orang tua membayar zakat fitrah buat anak wanitanya.
ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِﻋَﻦْ ﺑِﻨْﺘِﻲْ… ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ
Nawaitu an ukhrija zakaatal fitri ‘an bintii [ … ] fardhan lillahi ta’aala.
Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku [sebutkan nama], fardu karena Allah Ta’ala.
Niat zakat fitrah buat diri sendiri, anak dan keluarga, serta pihak lain bisa dikatakan dalam hati atau diucapkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Semoga bermanfaat

Share:

admin

Halo, perkenalkan saya merupakan owner dari Terbaru Online. Silahkan kontak kami untuk bekerjasama melalui website ini

Leave a Reply